Wetgevin in NL

Katapults, werppijpen etc. Allemaal onderwerpen waar veel over wordt gespeculeerd maar er zijn maar weinig mensen die daadwerkelijk weten hoe deze wetgeving inelkaar steekt. Tijd dus voor een stukje opheldering en verduidelijking in deze ingewikkelde materie. Onderstaand verhaal geeft inzicht in de Wet Wapens en Munitie en de Wet Openlucht recreatie. Het is zeker zinvol om onderstaande tekst eens goed door te lezen en eventueel uit te printen!


Wet Wapens en Munitie:

De Katapult en andere gebruiksvoorwerpen: Velen gebruiken wel eens een katapult tijdens het voeren, het is verboden maar ooh zo gemakkelijk. Wat kan er gebeuren als je wordt gesnapt en wat is de straf of wie kunnen mij controleren of aanhouden? Ik ga hierop antwoord proberen te geven.

De katapult valt onder de Wet Wapens en Munitie (W.W.M.) het wordt in de wet gezien als een schietwapen. De Wet Wapens en Munitie (W.W.M.) heeft tot doel regels te geven voor het vervoeren, vervaardigen, voorhanden hebben en dragen van wapens en munitie.

De katapult valt onder Categorie I van de W.W.M.. Wapens die in de eerste categorie vallen zijn altijd en voor iedereen verboden. De wapens die in categorie I worden genoemd worden als bijzonder gevaarlijk omschreven, zoals stiletto’s, valmessen, boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, schietwapens en voorwerpen waarmee geschoten kan worden. Verder vallen in deze categorie alle door de Minister van Justitie aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging vormen.

Wat gebeurd er wanneer je word betrapt? De verbodsbepaling zegt:
Het is verboden een wapen uit de categorie I te dragen, te vervoeren, voorhanden te hebben en dergelijke. Alle handelingen met betrekking tot wapens uit categorie I zijn verboden; het overtreden van deze verbodsbepaling is een misdrijf, (artikel 13 W.W.M.) waar zelfs een gevangenis opstaat van max. 2 jaar.

Echter voor zover ik weet is dat nog nooit geëist. Het overtreden van dit onderdeel lijdt in de meeste gevallen tot een proces verbaal. Het proces verbaal zal overigens niet aflopen met een simpele boete van een paar euros. Je zal er eerder afkomen met een strafblad of werkstraf en een stevige geldboete.

Misschien is het je wel eens overkomen dat je bent bedreigd aan de waterkant. Je had een bank-stick KLAARGELEGD (het voorhanden hebben van) omdat het in b.v die omgeving wel vaker gebeurd. Wanneer je de bank-stick gebruikt om er iemand mee te slaan maak jij je schuldig aan onder andere categorie IV van de W.W.M


Wapens die in de categorie IV kunnen worden ingedeeld zijn:

Allerlei (gebruiks)voorwerpen, die per gebeurtenis als wapen kunnen worden aangemerkt, maar van zichzelf geen wapen zijn. Denk hierbij aan en knuppel, bank-stick of een tent haring die je in je bivvy hebt liggen etc. Voor deze voorwerpen is geen verbodsbepaling, tenzij je ze speciaal klaarlegt om ze als eventueel wapen te gaan gebruiken. In dat geval heb je te maken met deze categorie IV en word je hieraan schuldig bevonden.


Bevoegdheden wie, wat en waar:

Al het goed is wordt je met enige regelmaat gecontroleerd op je papieren door een verenigingscontroleur, maar mag deze controleur jou katapult ook in beslag nemen? Iedereen is bevoegd om bij ontdekking op heterdaad, de persoon in kwestie aan te houden en de spullen in beslag te nemen. Voorwaarde is wel, dat je de persoon wel direct moet overdragen aan de politie. Dus wanneer de controleur jou bezig ziet is ook hij bevoegd jou aan te houden en je spullen in beslag te nemen. Het enige wat de controleur meer heeft dan de gewone burger is zijn licentie om de papieren te controleren. Iedereen mag jou dus op heterdaad aanhouden, er zijn alleen maar weinig mensen die dat weten of überhaupt durven.

De bevoegdheden van de verenigingscontroleur zijn zeer beperkt, de overheid heeft de volgende 3 aangesteld met meer bevoegdheden:

  • Algemene opsporingsambtenaren (politie)
  • Ambtenaren van de rijksverkeersinspectie (RVI)
  • Ambtenaren van de Invoerrechten en accijnzen

De extra bevoegdheden die zij hebben meer dan een verenigingscontroleur zijn:

  • Het onderzoeken van de lading
  • Het betreden van alle plaatsen
  • Het in beslag nemen tijdens een doorzoeking
  • Het onderzoeken van vervoersmiddelen

Zij mogen dus te allen tijde wanneer daar enige aanleiding voor is, buiten heterdaad jou hele bivvy doorzoeken en de rest wat je hebt meegebracht.