Vispas

De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser. Op de VISpas staat van welke vereniging hij/zij lid is. Voor de meeste vissers is de VISpas veruit de beste keuze. De VISpas krijg je automatisch als je lid wordt van een vereniging die is aangesloten bij  een Hengelsportfederatie. Hiermee kun je met twee hengels en alle toegestane aassoorten vissen in alle wateren die zijn ingebracht in de Landelijke Lijst van Viswateren. Om mee te mogen doen met federatieve en landelijke viswedstrijden is ook een VISpas noodzakelijk.

vispas

Met de VISpas en bijhorende Lijsten van Viswateren op zak mag je vissen in alle wateren die in deze lijsten vermeld staan.

  • Je mag met twee hengels en alle toegestane aassoorten vissen.
  • Je hebt één pasje als bewijs dat je lid bent van je vereniging, de federatie én Sportvisserij Nederland – dit scheelt een hoop papierwerk.
  • Je helpt mee aan een goede controle, visstandbeheer en de organisatie van wedstrijden.
  • Je bent lid van Sportvisserij Nederland en draagt zo bij aan de belangenbehartiging van de Nederlandse sportvisser zodat jij tot in de lengte van dagen kan en mag blijven vissen.

Wat kost de VISpas

Wanneer je lid wordt van een hengelsportvereniging ontvang je de VISpas. De kosten van een VISpas zijn opgebouwd uit een landelijke afdracht aan Sportvisserij Nederland, een federatieve afdracht voor de regionale belangenbehartiging en de contributie van de vereniging zelf. De kosten van een lidmaatschap van een hengelsportvereniging variëren tussen de 10 en de 30 euro. Je kunt hier een hengelsportvereniging in jouw omgeving vinden.

Samen met de afdrachten zijn de kosten van een lidmaatschap inclusief de VISpas dan 25 tot 45 euro. Wordt je ook nog lid van een andere hengelsportvereniging dan betaal je de afdrachten niet nog eens maar alleen de kosten voor de aanmaak van de Extra VISpas (3,50) en het lidmaatschapsgeld van die vereniging. Kosten varieren dan tussen de 13,50 en de 33,50 euro per jaar.


JeugdVISpas

Tot je 14de jaar mag je onder begeleiding van een volwassene die in het bezit is van de juiste papieren, met één hengel zonder vergunning vissen. Ben je op 1 januari 2008 nog geen 14 jaar, maar wil je wel met twee hengels en alle aassoorten in alle wateren kunnen vissen waar je ook met de VISpas terecht kunt (Landelijke Lijst van Viswateren), neem dan de JeugdVISpas. Vis je alleen met één hengel en niet op roofvis in water van jouw vereniging, dan heb je aan een jeugdvergunning van je vereniging genoeg. Lees hier alles over de jeugdvispas (PDF)


(verenigings-)jeugdvergunning

Veel verenigingen hebben speciaal voor de jeugd een vergunning waarmee gevist mag worden met één hengel en beperkte aassoorten. Voor deze groep jeugdleden hoeft geen afdracht betaald te worden. Dit document zal door de vereniging zelf moeten worden gemaakt.


jeugd onder begeleiding

Zoals altijd is ook hier een uitzondering op de regels. En die regel is dat altijd en overal een visvergunning nodig is. Behalve voor jeugd tot 14 jaar, vissend met één hengel onder begeleiding van een volwassene die wel in bezit is van een visvergunning.


zeeVISpas

Voor zeevissers die lid zijn van een vereniging komt de ZeeVISpas. Dit betekent echter niet dat vissen in zee vergunningplichtig is. Door de aanschaf van de zeeVISpas draag je bij aan belangenbehartiging en je kunt zo deelnemen aan het (inter)nationale wedstrijdcircuit. De ZeeVISpas geeft bovendien exclusief toegang tot het Grevelingenmeer, het Veersemeer en bevat de spitvergunning. De ZeeVISpas is bedoeld voor mensen die enkel en alleen op zee vissen. Als iemand zowel in het zoete als het zoute vist, dan heeft hij/zij een VISpas nodig. Een zeeVISpas (of VISpas) is wel nodig om mee te mogen doen met zoute federatieve en landelijke viswedstrijden.


Kleine VISpas

Voor de sportvissers die geen lid zijn van een aangesloten hengelsportvereniging is er sinds 1 januari 2007 een vervangend document: de Kleine VISpas. Met de Kleine VISpas kun je met één hengel en een beperkt aantal aassoorten in een beperkt aantal wateren vissen die zijn opgenomen in de bijhorende Kleine Lijst van Viswateren. De Kleine VISpas vormt samen met de Kleine Lijst van Viswateren (PDF) de visvergunning (schriftelijke toestemming).

kleinevispas

De Kleine VISpas met beperkte mogelijkheden kun je ook direct online bestellen maar ook zelf halen bij het postkantoor kan natuurlijk ook. Het postkantoor kan een balievergoeding vragen van € 2,50.

Indien je als sportvisser uitgebreidere mogelijkheden wilt hebben om te vissen, bijvoorbeeld het vissen met twee hengels, of op roofvis of in veel meer viswater, dan moet je lid worden van een hengelsportvereniging. De aangesloten hengelsportverenigingen geven de VISpas uit. Kijk hier voor de dichtstbijzijnde vereniging bij u in de buurt.


NachtVISpas

Vanaf 1 januari 2010 heeft iedereen die in Groningen,  Drenthe, Friesland en Oost Nederland wil nachtvissen naast de VISpas ook een speciale NachtVISpas nodig. De NachtVISpas is verplicht voor iedere VISpashouder die doorvist twee uur na zonsondergang. De prijs van de NachtVISpas is vastgesteld op €10,-. Vissers die de NachtVISpas willen aanvragen, kunnen dit doen bij hun hengelsportvereniging, mits die is aangesloten bij Sportvisserij Nederland. De gegevens staan op de VISpas 2011. De vereniging zorgt er dan voor dat de NachtVISpas bij de federatie Groningen Drenthe wordt aangevraagd. Heb je afgelopen jaar reeds een NachtVISpas ontvangen, dan hoef je deze voor 2011 niet meer aan te vragen. Samen met de VISpas 2011 wordt de NachtVISspas door jouw hengelsportvereniging vanaf december afgeleverd.


Derde HengelVISpas

Het wordt voor sportvissers mogelijk om met ingang van 2012 met de VISpas een ‘derde hengel’ vergunning aan te schaffen voor al het water in het federatiegebied (vijvers uitgezonderd). Momenteel is het federatiegebied waarin de derde hengelVISpas gedig is uitsluitend: Groningen, Friesland, Drenthe en Oost Nederland. De vergunning ‘derde hengel’ kost € 25,- per jaar en vormt een aanvulling op de bestaande vergunning. Je vraagt de vergunning ‘derde hengel’ aan bij je eigen hengelsportvereniging. Die zorgt er dan voor dat je de pas ontvangt.


En waar mag ik nu vissen?

Een erg handige website is www.visplanner.nl. waarop je heel eenvoudig op een kaart kunt zien waar je met een VISpas mag vissen. Zo’n 90% van de wateren die in de Landelijke Lijst van Viswateren staan, zijn opgenomen in de Visplanner maar ook de wateren uit de Kleine Lijst van Viswateren, behorende bij de Kleine VISpas, kun je bekijken.

 

landelijke-lijst-viswateren

Meer info?

Sportvisserij Nederland heeft een telefonische helpdesk waar sportvissers terecht kunnen met al hun vragen: 0900-2025358 (35 cent per minuut). Of kijk op www.vispas.nl