Visboetes

In Nederland geeft de VISpas in combinatie met de Lijst  van Viswateren, je het recht om in de daarvoor toegestane wateren te vissen met maximaal twee hengels. Door te gaan vissen met meer dan twee hengels, zijn beide vergunningen niet meer rechtsgeldig en kan er door o.a. een BOA een stevige boete voor worden uitgeschreven. Voor het vissen met meer dan twee hengels heb je in Nederland namelijk een speciale beroepsvergunning nodig. Voor het vissen met meer dan twee hengels, worden nog steeds verschillende hoogtes boetes uitgeschreven. Alleen € 230,- (feitcode H 645 c) of € 300,- wat bestaat uit feitcode H 645 c en feitcode H 647 a.


Vissen zonder vergunning

Elke sportvisser moet in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming van de visrechthebbende (tenzij hij uiteraard zelf de visrechthebbende is, bijvoorbeeld omdat hij de huurder is van het visrecht). Vissen zonder deze schriftelijke toestemming van de visrechthebbende is volgens art. 21 van de Visserijwet 1963 verboden. Dit is strafbaar gesteld in art. 56 van de Visserijwet 1963. De feitcode die hierbij hoort, is afhankelijk van hoe er wordt gevist:

 • met één of twee hengels: feitcode H 645a (120euro);
 • met meer dan twee hengels: feitcode H 645 c (280 euro);
 • met één peur: feitcode H 645 b (190 euro).

Een visser die de wel een VISpas heeft maar deze op het moment van de controle niet bij zich heeft, vist niet zonder (voorzien te zijn van) een VISpas. Hij is immers wel voorzien van toestemming maar kan deze niet (direct) tonen. Een visser die niet de juiste VISpas kan tonen is echter wel in overtreding.

vispas


Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van benodigde documenten

Een visser is verplicht op eerste vordering van een opsporingsambtenaar de benodigde documenten ter inzage af te geven. Kan hij dit om welke reden dan ook niet doen, dan overtreedt hij art. 55, lid 1 van de Visserijwet 1963. De strafbaarstelling is opgenomen in het tweede lid van art. 55. De feitcode is: H 647 b (70 euro). Een visservriendelijke oplossing kan zijn om de visser de gelegenheid te geven zijn toestemming alsnog te komen laten zien. Men is hiertoe overigens niet verplicht!


Voorhanden hebben van vistuigen die men niet mag hebben

Als iemand volgens de voorwaarden van de VISpas met maximaal twee hengels mag vissen en er ligt nog een extra hengel (met haak) op de kant dan is géén sprake van vissen met drie hengels. Met de extra hengel wordt immers niet gevist (zie de definitie van “vissen” in art. 1, derde lid van de Visserijwet 1963). Er is echter wel sprake van het “voorhanden hebben van een vistuig waarmee niet mag worden gevist” en ook dat is helaas strafbaar. Het is namelijk op grond van art. 10 van het “Reglement voor de binnenvisserij 1985” verboden op of in de nabijheid van enig binnenwater één of meer vistuigen voorhanden te hebben indien:

 • het gebruik daarvan in het betrokken water op dat moment verboden is;
 • men niet bevoegd is daarmee te vissen of;
 • men niet gerechtigd is daarmee in het betreffende water te vissen.

Hierbij overtreedt men art. 16, lid 1 van de Visserijwet 1963 in combinatie met art. 10 van het “Reglement voor de binnenvisserij 1985”. De strafbaarstelling is opgenomen in art. 56 van de Visserijwet 1963.

Het verbod geldt volgens het tweede lid van art. 10 niet als het vistuig zodanig is verpakt of in zodanige toestand is, dat direct gebruik daarvan niet mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval als de hengel is verpakt in een foedraal of als de haak ontbreekt. Ook een peilhengel valt hieronder. In het laatste geval is overigens ook geen sprake meer van een hengel volgens de definitie in artikel 1 van de Visserijwet 1963. Toch kunnen hier aan de waterkant onnodige discussies over ontstaan.

Er zijn verschillende feitcodes voor de volgende situaties:

 • het vistuig is in dit water of op dit moment verboden: H 662 a (85euro);
 • het gaat om één of twee hengel(s), terwijl men geen toestemming heeft om in dit water te vissen: H 662 b (85euro);
 • het gaat om één peur of meer dan twee hengels, terwijl men geen toestemming heeft om in dat water te vissen: H 662 c (120euro);
 • het gaat om een ander toegestaan vistuig terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen: H 662 d (240euro);
 • het gaat om een niet toegestaan vistuig: H 662 e (het Openbaar Ministerie bepaalt het bedrag).

Hieronder volgt een overzicht van de feitcodes en omschrijving inclusief de bijbehorende boetes.


Vissen in het binnenwater met beroepsvistuigen zonder akte (stroperij)

Om in het binnenwater met beroepsvistuigen te mogen vissen, moet worden beschikt over een akte, zegt art. 10 Visserijwet 1963. Het vissen zonder akte is strafbaar gesteld in art. 56 Visserijwet 1963. De feitcode is H 643 a als wordt gevist zonder akte met één vistuig (190 euro). De feitcode is H 643 b als wordt gevist zonder akte met twee of meer vistuigen (280 euro).

 • H 643 a met één vistuig € 190
 • H 643 b met twee of meer vistuigen € 280

Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende
 • H 645 a met één of twee hengels € 120
 • H 645 b met één peur € 190
 • H 645 c met meer dan twee hengels € 280
 • H 645 d met twee of meer peuren of met andere toegestane vistuigen € 280

Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van:
 • H 647 a een geldige akte en/of schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende bij het gebruik van beroepsvistuigen € 85
 • H 647 b schriftelijke toestemming (vergunning) bij het gebruik van één of meer hengels of peuren € 85
 • H 647 c huurovereenkomsten en andere documenten € 85

Niet toegestaan vistuig:
 • H 648 vissen met een niet toegestaan vistuig *

Toegestaan vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet:
 • H 650 a bij het vissen met één of twee toegestane vistuigen € 200
 • H 650 b bij het vissen met meer dan twee toegestane vistuigen *

Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met:
 • H 652 a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas € 240
 • H 652 b een staand net € 200
 • H 654 vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode in een door hem aangewezen water € 85
 • H 656 tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang € 85

Stuw/vispassage
 • H 660 vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand van 75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van deze vispassage € 120

Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:
 • H 662 a van een vistuig dat op dat moment op dat water niet gebruikt mag worden € 85
 • H 662 b van één of twee hengel(s) terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen € 85
 • H 662 c van één peur of meer dan twee hengels terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen € 120
 • H 662 d een ander toegestaan vistuig zonder te beschikken over een akte en/of de vereiste toestemming (vergunning) van de visrechthebbende € 240
 • H 662 e van een niet toegestaan vistuig *

Levend aas:
 • H 664 vissen in kust- of binnenwater met een levende vis als aas € 340

Minimum maten en gesloten tijden (vis):
 • H 666 ondermaatse vis niet direct terugzetten *
 • H 668 vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende gesloten tijd *
 • H 670 voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm *

Valse naam / identificatieplicht :
 • D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. Opgeven € 270
 • D 517 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden *

* Bedrag wordt vastgesteld door de Officier van justitie


Minimum maten en gesloten tijden(vis):
 • H 666 – ondermaatse vis niet terugzetten: * O.M.
 • H 668 – in gesloten tijd vissoort niet terugzetten: * O.M.
 • H 670 – gerookte aal kleiner dan 25 cm in bezit: * O.M.

Binnenvisserij uitoefenen zonder een geldige sportvisakte te kunnen tonen, met:
 • H 710 – kampeermiddel plaatsen zonder afgegeven vergunning: WOR is vervallen

* O.M = Schikkingsvoorstel Officier van Justitie


Geluidshinder en overlast

Helaas gaat het nachtvissen bij sommige karpervissers nog steeds gepaard met het nodige geluidsoverlast. De wetgeving voorziet echter in feitcodes waardoor geluidshinder bekeurd kan worden.

 • De feitcode voor het veroorzaken van geluidshinder voor een omwonende / de omgeving is: H 205 (120 euro).
 • De feitcode voor het verstoren van de nachtrust door rumoer of burengerucht is: H 200 (120 euro).