Nachtvissen

Nachtvissen is onder karpervissers erg populair. Er is echter 1 nadeel en dat is, dat het nachtvissen in Nederland aan een boel wettelijke regels is gebonden. Om te proberen hierin enige vorm van duidelijkheid te scheppen, staan hieronder een overzicht van de wettelijke regels waar en wanneer het nachtvissen met hengels door de overheid wordt toegestaan.

De definitie van het nachtvissen is als volgt: “Het vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang”.

Ondanks dat het wettelijk is toegestaan om ’s nachts te vissen kan de visrechthebbende toch verbieden dat er op “zijn” water ’s nachts mag worden gevist. De visrechthebbende kan ook aan het nachtvissen bepaalde voorwaarden verbinden zoals het bezit van een aanvullende toestemming, vaak “nachtvispas” genoemd. Het is dus van belang om naast de wettelijke regels ook altijd de voorwaarden van de toestemming (vergunning) na te zien of nachtvissen door de visrechthebbende op het betreffende water wordt toegestaan. Er bestaat wel een uitzondering op deze regel en dat is indien het betreffende water niet als zodanig is aangewezen. Deze uitzondering geldt alleen voor de periode van 1 juni t/m 31 augustus wanneer er in de meeste wateren ook ’s nachts gevist mag worden. Voor sommige wateren is door de minister een vrijstelling gegeven, zodat nachtvissen daar het hele jaar is toegestaan. Wanneer nachtvissen het gehele jaar is toegestaan, dan staat dit nadrukkelijk in de vergunning vermeld. Bij de NVVS is een lijst aan te vragen van wateren waar het gehele jaar ’s nachts gevist mag worden. In stadsvijvers is het overigens structureel verboden om s’nachts te vissen. Ondanks het verbod, wordt het nachtvissen in vele delen van Nederland vaak oogluikend wel toegestaan. Daarnaast zijn er wateren waar nachtvissen altijd is verboden. En om het nog overzichtelijker te maken, is er voor diverse delen / wateren van Nederland ook nog een speciale nachvispas.


De Nachtvispas

Vanaf 1 januari 2010 heeft iedereen die in o.a. Groningen en / of Drenthe wil nachtvissen naast de VISpas ook een speciale NachtVISpas nodig. Vissers die de NachtVISpas willen aanvragen, kunnen dit doen vanaf oktober bij de hengelsportvereniging waar ze lid zijn. De gegevens staan op de VISpas 2009. Uw vereniging zorgt er dan voor dat de NachtVISpas bij de federatie wordt aangevraagd. De prijs van de NachtVISpas is vastgesteld op € 10,-.. Naast Groningen en Drenthe, zijn er steeds meer gemeenten die de speciale nachtVISpas invoeren. Daarnaast zijn er ook voor diverse wateren speciale nachtvispassen nodig.

denachtvispas


Tenten en bivvy’s:

Dan nog de discussie die er is over een tent / bivvy en paraplu etc. Over dit onderwerp bestaat de meeste onduidelijkheid: wat mag nu wel en wat mag nu niet? Iedereen heeft daar een eigen visie over maar weinigen daarvan zijn wettelijk gezien waar! Maar wat mag nu wel en wat niet? Het enige wat is toegestaan, wanneer er geen ontheffing is aangevraagd, is een doodnormale paraplu. Alle kampeerartikelen die afsluitbaar zijn, zijn dus verboden. Dus niet alleen een bivvy maar ook een paraplu met een overwrap! Vaak hoor je “maar ik heb geen grondzijl” vergeet dat hele grondzijlen verhaal maar, dat is namelijk helemaal niet van toepassing. Duidelijk moet wezen dat het hier wel gaat om openbaar terrein en gemeente gronden!

bivvy

Dat een tent / bivvy tijdens het nachtvissen wel gedoogd wordt is een ander verhaal. Men kan er echter een bekeuring voor uitschrijven. Uitzonderingen op de regels zijn wanneer b.v. een hengelsportvereniging een ontheffing heeft aanvraagt en uiteraard in de provincies / gemeenten waar een NachtVISpas verplicht is.


De hoofdregel

De hoofdregel geeft art. 7, lid 1 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985: “Het is verboden tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang te vissen”. Op dit verbod gelden voor sportvissers de volgende uitzonderingen:

Uitzondering 1: nachtvissen mag het hele jaar in een aantal grote wateren

Volgens art. 7, lid 3 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 mag er in een aantal wateren het hele jaar door ook ’s nachts worden gevist waaronder de Rijn, de Maas en alle andere stromende wateren die met deze rivieren in open verbinding staan en daarvan water afvoeren.

Uitzondering 2: periode van 1 juni tot en met 31 augustus

In alle overige wateren mag alleen in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus ’s nachts worden gevist tenzij dit uitdrukkelijk is verboden (artikel 7, lid 2, sub a). Dit laatste is voor een beperkt aantal wateren (natuurgebieden) het geval.

Uitzondering 3: nachtvissen mag het hele jaar op basis van een vrijstelling

Op grond van artikel 11 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 kan de Minister van EL&I op verzoek van een belanghebbende (bijvoorbeeld een hengelsportvereniging of -federatie) vrijstelling verlenen van het verbod op het nachtvissen in de periode 1 september tot en met 31 mei. Is vrijstelling verleend dan mag in dat water dus het hele jaar ’s nachts worden gevist. De wateren waarvoor deze vrijstelling geldt, zijn opgenomen in bijlage 11 van de Uitvoeringsregeling visserij. Sinds 2009 worden geen vrijstellingen meer gegeven van het verbod op het nachtvissen maar nog wel ontheffingen.

Uitzondering 4: nachtvissen mag het hele jaar op basis van een ontheffing

Op grond van artikel 11 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 kan de Minister van LNV op verzoek van een belanghebbende (bijvoorbeeld een hengelsportvereniging of -federatie) ontheffing verlenen van het verbod op het nachtvissen in de periode 1 september tot en met 31 mei. Sinds 2009 maakt het Ministerie van EL&I gebruik van deze mogelijkheid. Is ontheffing verleend dan mag in dat water dus het hele jaar ’s nachts worden gevist.


Geluidshinder en overlast

Helaas gaat het nachtvissen bij sommige karpervissers nog steeds gepaard met het nodige geluidsoverlast. De wetgeving voorziet echter in feitcodes waardoor geluidshinder bekeurd kan worden.

  • De feitcode voor het veroorzaken van geluidshinder voor een omwonende / de omgeving is: H 205 (100 euro).
  • De feitcode voor het verstoren van de nachtrust door rumoer of burengerucht is: H 200 (100 euro).

Bron o.a. SportvisserijNederland, Min. van Justitie, Visblad