Het Benedenrivierengebied

 De bestanden op deze pagina hebben betrekking tot het Benedenrivierengebied, ook bekend als het Rijn-Maassysteem. Dit gebied omvat onder andere Haringvliet, Hollandsdiep, Volkerrak, Biesbosch en alle directe verbindingen. Dit betekend dat alle aan het Kierbesluit gerelateerde artikelen hier ook te vinden zijn. De bestanden staan in willekeurige volgorde.

 

Voor opmerkingen met betrekking tot bronvermelding, auteursrechten, intellectueel eigendom, copyright en aanverwante zaken verwijzen we je graag naar onze DISCLAIMER

 

Op dit moment omvat deze pagina:

8 pagina’s folders

1095 pagina’s PDF bestanden

3 losse links

1 krantenartikel

2 plattegronden

Laatst bijgewerkt op: 11-03-2018  18:35 uur.

 


Folders en PDF bestanden

Let op:   Klikken is Downloaden!

Rapport water naar de zee - WWF 2012

Rapport water naar de zee –

WWF 2012

40 pagina’s

Prognose visstand in en rond het  Haringvliet na invoering van het  Kierbesluit in 2018 - WUR 2017

Prognose visstand in en

om het Haringvliet na

invoeren kierbesluit 2018 –

WUR 2017

54 pagina’s

Beschrijving huidige situatie Haringvliet - Rijkswaterstaat 2011

Beschrijving huidige

situatie Haringvliet –

Rijkswaterstaat 2011

21 pagina’s

 

 

 

4Haringvlietsluizen op een kier - Effecten op natuur en gebruiksfuncties - Stuurgroep Realisatie de Kier - 2004

Haringvlietsluizen op een kier –

Effecten op natuur en gebruiksfuncties –

Stuurgroep Realisatie de Kier – 2004

52 pagina’s

Stromen Vis - Droomfondsproject Haringvliet 2017

23 pagina’s

Factsheet - Natuurherstel Haringvliet - Droomfonds Haringvliet 2015

Een snufje zout in de Delta - Stad en regio 2017

Een snufje zout in de Delta –

Waterspiegel 2017

 

1 pagina

Natuurtoets Compenserende Maatregelen Kierbesluit - Goeree - Bureau Waardenburg 2015

Natuurtoets Compenserende

Maatregelen Kierbesluit –

Goeree –

Bureau Waardenburg 2015

100 pagina’s

Rijkswaterstaat zet de boel op een kier - H2O 2015

Rijkswaterstaat zet de boel

op een kier –

H2O 2015

4 pagina’s

Rapport Balance Island - Projectgroep Balance Island 2012

Rapport Balance Island –

Projectgroep Balance Island 2012

19 pagina’s

Samenhang in de Zuidwestelijke Delta - Planbureau voor de Leefomgeving 2013

Samenhang in de Zuidwestelijke Delta –

Planbureau voor de Leefomgeving 2013

58 pagina’s

Integratie van milieuwinst in urgentiebeoordeling waterbodemsanering - Rijkswaterstaat - 2001

Integratie van milieuwinst in

urgentiebeoordeling waterbodemsanering –

Rijkswaterstaat 2001

 

26 pagina’s

 

 

Natura 2000 gebied 111 - Hollands Diep - 2006

Natura 2000 gebied 111 –

Hollands Diep – 2006 

 

7 pagina’s

 

 

 

De visstand in het Rotterdamse havengebied en mogelijke effecten van koelwaterlozingen - 2000

De visstand in het Rotterdamse

havengebied en mogelijke

effecten van koelwaterlozingen –

RIKZ – 2000

 

50 pagina’s 

De sluizen op een kier - Over de grens van zoet en zout - MER 1998

De sluizen op een kier –

Over de grens van zoet en zout –

MER 1998

 

121 pagina’s 

Projectplan Waterwet - Compenserende maatregelen Kierbesluit Goeree-Overflakkee Oost - 2016

Projectplan Waterwet –

Compenserende maatregelen Kierbesluit

Goeree-Overflakkee Oost – 2016

 

15 pagina’s 

Eb en weer vloed in het Haringvliet - 2006

Eb en weer vloed

in het Haringvliet – 2006

10 pagina’s

Analyse van het kierbesluit - Essays van de leden van de Nationale leertafel Water Governance 2010

Analyse van het kierbesluit –

Essays van de leden van de Nationale

leertafel Water Governance 2010

39 pagina’s

Voortoets industrieterrein Moerdijk - Ingenieursbureau Oranjewoud - 2012

Voortoets industrieterrein Moerdijk –

Ingenieursbureau Oranjewoud –

2012

48 pagina’s

Rapport Vismigratie Rijn-Maasstroomgebied - ATKB 2011

Rapport Vismigratie

Rijn-Maasstroomgebied –

ATKB 2011

31 pagina’s

Sonaronderzoek - OVB - 1997

Sonaronderzoek –

OVB –

1997

29 pagina’s

Monument - Stellendam, Sluizen stormvloedkering

Monument –

Stellendam,

Sluizen stormvloedkering

11 pagina’s

Strijd om de rivieren - 200 jaar rivierenbeleid - 2008

Strijd om de rivieren –

200 jaar rivierenbeleid –

2008

341 pagina’s


Losse links:

Het Kierbesluit –

Rijksoverheid – 2011

Oorlog tegen 125.000

voetbalvelden bagger –

waterbodem.nl – dec. 2002

Proefsanering met afdeklaag

in Haringvliet geslaagd –

waterbodem.nl – juni 2013


Krantenartikelen:

Trekkende vis bereikt Maas en

Rijn zelden via Nieuwe Waterweg –

Trouw – nov. 2010


De Kaartenbak:

Het deltagebied rondom Dordrecht in 1612

Het deltagebied rondom Dordrecht in 1612

De zuidwestelijke delta

De zuidwestelijke delta