Disclaimer

Deze DISCLAIMER is nog in de maak.

Toch doen wij van www.cafe-de-karper.nl alvast afstand van auteursrechten, intellectueel eigendom, claims en aanverwante zaken met betrekking tot de inhoudt van deze website. Links, hyperlinks en embedded materiaal is zonder enig economisch oogpunt geplaatst en bedoeld.

Alle overige data is, met overeenstemming van de leden, vrij van rechten verklaard en mag met bronvermelding gedeeld worden.

Easy Fishing Team 2018